โกอยุธยา

February 11, 2023

ไปหาของกินตลาดองค์การฯ

มาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หาของรับประทานตอนเย็นๆ แนะนำตลาดองค์การฯ ที่เรียกตลาดองค์การ ก็เพราะตรงนั้น อยู่ข้างสำนักงานองค์การโทรศัพท์พระนครศรีอยุธยา ตอนหลังนี้ชื่อ สำนักงานทีโอที […]