เพนียดคล้องช้าง

December 27, 2022

ทำไม รัชกาลที่ 5 ต้องเสด็จวัดบรมวงศ์ ฯถึง 8 ครั้ง ต้องไปด้วยตนเอง

          วัดบรมวงศ์อิศรวรารามวรวิหาร หรือ วัดทะเลหญ้า หรือวัดทำเลหญ้า ปัจจุบันอยู่ในตำบลสวนพริก เป็นวัดโบราณตั้งอยู่กลางทุ่งนา ด้านทิศตะวันตกของแม่น้ำป่าสักริมคลองน้ำยาเดิม หรือปัจจุบันเรียกว่า คลองตะเคียนเหนือ […]