อาหารอร่อยบางปะอิน

May 8, 2023

ร้านมองอำเภอ (บางปะอิน )

                มองจากฝั่งอำเภอบางปะอินไปตรงข้าม จะเห็นร้านมองอำเภออยู่ริบๆ ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปแบบทางลัดด้วยแพขนานยนต์ ร้านมองอำเภอ” ร้านอาหารไทยรสชาติและบรรยากาศบ้านๆ ติดริมน้ำมองข้ามฝั่งไปจะเห็นเกาะกลางวัดนิเทศฯ และอำเภอบางปะอินเก่า […]