วิ่งราชภัฎ

February 24, 2023

“วิ่งสัมผัสเมืองเก่า อยุธยามรดกโลก”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เชิญชวนคนรักสุขภาพ “วิ่งสัมผัสเมืองเก่า อยุธยามรดกโลก” ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า […]