ตลาดราชมงคล

April 14, 2023

ไปอุดหนุนสินค้าเกษตร

April 14, 2023

เปิดตลาดราชมงคล เสริมทักษะนักศึกษา สร้างรายได้สู่ชุมชน

นายวัลลภ มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และประธานคณะกรรมการตลาดราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดตลาดราชมงคล GRAND […]