ข่าวสาร

May 6, 2019

ภาพประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ภาพประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ ณ พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์ ณ […]