February 28, 2021

แซ่บปากแตกบางซ้าย

“บรรยากาศริมท้องนา” สบายๆ ชิวๆกับลมเย็นๆ ราคาเบาๆ เมนูตำเริ่มต้นที่40บาท หลากหลายเมนูแซ่บๆ• เตี๋ยวเรือปากแตก 20 […]
ไทย