ข่าวประชาสัมพันธ์

November 28, 2021

ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณกรุงศรีอยุธยา 2

อยุธยาถูกออกแบบให้เป็นเมืองน้ำ ผังเมืองที่สมบูรณ์และสวยงามเกิดจากความรู้จากธรรมชาติอย่างลึกซึ่ง เพราะแม่น้ำหลัก 3 สาย นอกจากจะนำความอุดมสมบูรณ์มาสู่เมืองอยุธยาแล้ว เมื่อถึงฤดูฝน ปริมาณน้ำจะมีมาก […]
November 28, 2021

ลักษณะทางกายภาพของเมืองโบราณกรุงศรีอยุธยา

ศูนย์กลางของกรุงศรีอยุธยา คือ ส่วนที่เป็นเกาะเมือง มีแม่น้ำล้อมรอบ 3 สาย ตัวเกาะมีกำแพงเมืองล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง เมื่อแรกสร้างเมืองในสมัยพระเจ้าอู่ทองนั้นกำแพงเมืองทำด้วยดิน […]
November 28, 2021

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยุธยา 2

จนกระทั่งสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทอง ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการเมืองการปกครองเมื่อ พุทธศักราช 1893 โดยรวบรวมกลุ่มเมืองที่มีความสัมพันธ์ทางด้านเครือญาติเข้าด้วยกัน อาทิ […]
November 28, 2021

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์อยุธยา 1

กรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย บริเวณที่แม่น้ำสำคัญ 3 สายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำลพบุรี […]
November 26, 2021

ไหว้พระ 9 วัดทริปสุดฮิต ของสายบุญ

มาค่ะ วันนี้แอดจะพาไปไหว้พระแต่ไปแบบครบเลยค่ะไหว้พระ 9 วัดทริปสุดฮิต ของสายบุญ ตอนนี้อยุธยาเปิดให้เข้าได้ปกติค่ะแต่การ์ดห้ามตกนะคะต้องใส่แมส พกเจลด้วยน๊า ทริปนี้รับรองค่ะว่ามาแล้วอิ่มบุญ […]
November 26, 2021

เส้นทางท่องเที่ยวง่ายๆที่คุณจะสามารถท่องเที่ยวครบจบใน 1 วัน

วันนี้ขอนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวง่ายๆที่คุณจะสามารถจะท่องเที่ยวได้ครบจบกระบวนการใน 1 วันเพราะแต่ละสถานที่ไม่ไกลกันมากค่ะในที่นี้เราให้จุดตั้งต้นคือสถานีรถไฟแล้วไปเริ่มกันที่ ศาลหลักเมืองก่อนเลยค่ะ ศาลหลักเมืองศาลหลักเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณใกล้กับศาลพระกาฬและสี่แยกตะแลงแกง ถือเป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมืองที่ส่งเสริมความร่มเย็นเป็นสุข เป็นสิริมงคล มิ่งขวัญ […]
November 24, 2021

ไขปริศนา “พระกรุ” วัดราชบูรณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นเรื่องน่าสนใจอย่างยิ่งในแวดวงวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี เมื่อ ศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี […]
November 23, 2021

แม่น้ำวัดบางกะจะ, วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร

แม่น้ำวัดบางกะจะ, วัดพนัญเชิง, ป้อมเพชร“ราชอาณาจักรสยามแห่งแรก”มีย่านการค้าทะเลสมุทร​(วัดบางกะจะเดิมเรียกวัดท้ายแหลมบางกะจะ)ภาพ: ๓ ตุลาคม​ ๒๕๖๔ 🍁.. อาณาเขตพื้นที่วัดเป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก […]
November 23, 2021

ทำความรู้จักกับอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา

วัดพระศรีสรรเพชญ์ หรือ วัดพระศรีสรรเพชญ..เป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณ อยุธยา ตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา […]
November 23, 2021

เจดีย์จำลองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขุดพบในวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังโบราณอยุธยา

เจดีย์จำลองบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขุดพบในวัดพระศรีสรรเพชญ์ พระราชวังโบราณอยุธยาศิลปะอยุธยาพุทธศตวรรษที่ 21 (500 ปีมาแล้ว) กรุงศรีอยุธยามีเจดีย์หลากหลายรูปแบบ อาทิ เจดีย์ทรงปรางค์แบบเขมร […]
November 22, 2021

วัดใหญ่ชัยมงคล มากด้วยตำนาน จุดกำเนิดเรื่องราว 600 ปี

ย้อนกลับไปปี พ.ศ. 1900 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดศพเจ้าแก้ว และเจ้าไทซึ่งสิ้นพระชนม์เพราะโรคอหิวาตกโรคขึ้นมาเผา […]
November 22, 2021

เจดีย์แห่งชัยชนะ(วัดใหญ่ชัยมงคล)

หากย้อนอดีตกลับไปยังกรุงศรีอยุธยา ช่วงหลังจากที่พม่าเมืองหงษาวดีได้ทำการบุกเข้าโจมตีจนกรุงศรีอยุธยาแตกพ่ายเป็นครั้งแรกนั้น สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงพยายามทำศึกสงครามเพื่อขจัดอิทธิพลของพม่าในกรุงศรีอยุธยาและเมืองต่างๆ รอบกรุงศรีอยุธยามาโดยตลอด จนกระทั่งพระเจ้านันทบุเรงกษัตริย์พม่า ทรงโปรดให้พระมหาอุปราชานำกองทัพบุกโจมตีกรุงศรีอธุยาหมายจะให้แตกพ่ายอีกคราวหนึ่ง ครั้นพระมหาอุปราชาได้ยกกองทัพมาถึงบริเวณหนองสาหร่าย(ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีในปัจจุบัน) สมเด็จพระนเรศวรและสมเด็จพระเอกาทศรถผู้เป็นพระอนุชาจึงได้นำทัพไปสกัดกั้นกองทัพพม่า […]