February 2023

February 3, 2023

ดันนครหลวงเมืองรองต้องเที่ยว

ผวจ.นิวัฒน์ฯ ลงพื้นที่ปราสาทนครหลวง เพื่อหาแนวทางเชื่อมโยงส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองที่ต้องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายไพรัตน์ […]