August 2022

August 10, 2022

สมัยอยุธยา

กรุงศรีอยุธยาก่อกำเนิดขึ้นเป็นราชธานีในปี พ.ศ.1893 แต่มีข้อถกเถียงกันมาก ว่าการถือกำเนิดของกรุงศรีอยุธยานั้นมิได้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนเสียทีเดียว มีหลักฐานว่าก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสร้างเมืองขึ้นที่ตำบลหนองโสนบริเวณนี้เคยมีผู้คนอาศัยมาก่อนแล้ว วัดสำคัญอย่างวัดมเหยงค์ วัดอโยธยา และวัดใหญ่ชัยมงคล […]
August 9, 2022

ตลาดหลวงปู่ทวด

 ตลาดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดวชิรธรรมาราม จุดเด่นของตลาดแห่งนี้คือ หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ สามารถเห็นได้แต่ไกล และเมื่อเข้ามาข้างในเราจะพบกับตลาดขนาดพอเหมาะ บรรยากาศร่มรื่น มีร้านค้าขายของ ขายอาหารตลอดระหว่างทางเดินเข้าไปสักการะบูชาหลวงพ่อทวด […]