December 2020

December 5, 2020

หลวงพ่อวัดน้อย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับท่านที่สนใจจะเดินทางไปไหว้พระหรือสิ่งศักดิ์สิทธ์ตามความเชื่อของชาวพุทธ วันนี้พี่หนุ่ม-สุทน จะพาไปรู้จักหลวงพ่อวัดน้อย อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อวัดน้อยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแต่เดิมไม่มีพระภิกษุสงฆ์ดูแลมีโบสถ์อยู่โดดเดี่ยว  แต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกวันมีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเดินทางมาบูชาขอพรหลวงพ่อวัดน้อยกันมาก   หลวงพ่อวัดน้อยใครเป็นผู้สร้างน่าสนใจ […]
December 1, 2020

วัดพระศรีสรรเพชญ์

♦️หนึ่งในสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ♦️ต้นแบบของการสร้างวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ที่กรุงเทพมหานคร ♦️ในอดีตคือพระอารามหลวงที่ตั้งอยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง ศูนย์กลางอาณาจักรนานกว่า 400 ปี […]
December 1, 2020

วัดวรเชษฐาราม (นอกเมือง)

วัดวรเชษฐาราม (นอกเมือง)ตั้งอยู่กลางทุ่งประเชดนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยาทางด้านทิศตะวันตกริมถนสายอยุธยา-สุพรรณบุรี (ทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๓) ในเขตตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดวรเชษฐารามนี้ไม่ทราบประวัติการสร้างของวัดแน่ชัด เนื่องจากยังคงเป็นข้อถกเถียงกันในวงวิชาการว่า […]
December 1, 2020

วัดบึงลัฏฐิวัน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา

วัดบึงลัฏฐิวัน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ( อยู่ใกล้กับวัดสะตือ ) วัดบึงลัฏฐิวัน สร้างขึ้นในราว […]