ติดต่อเรา

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

157 สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ไผ่ลิง
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์. 035-902719
โทรสาร. 035-902720

    ไทย